06.08.2018

ІНФОРМАЦІЯ про результати діяльності органів прокуратури Харківської області у І півріччі 2018 року

Прокуратурою Харківської області упродовж І півріччя 2018 року вживались додаткові організаційно-практичні заходи щодо забезпечення належного виконання покладених законом функцій та завдань, зміцнення законності, посилення захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Забезпечено ефективну реалізацію комплексу заходів, визначених рішеннями підсумкової наради та координаційної наради керівників правоохоронних органів області від 12.02.2018. 
 
Низку питань управлінської та практичної діяльності органів прокуратури області вирішено на оперативних та спільних нарадах. Зокрема, за участю прокурора області та голови Харківської обласної державної адміністрації обговорено стан взаємодії правоохоронних органів з питань забезпечення публічної безпеки і порядку напередодні та під час проведення державних свят, інших масових заходів у травні 2018 року; ефективність здійснення ГУ ДСНСУ в області державного нагляду за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
 
Крім цього, обговорено стан додержання вимог законодавства щодо захисту конституційних прав затриманих, ув’язнених та засуджених осіб під час їх лікування і тримання в спецпалатах, стан досудового розслідування та процесуального керівництва у ряді актуальних (резонансних) кримінальних провадженнях, у тому числі у сфері земельних правовідносин.
 
Наразі триває виконання заходів, передбачених рішеннями спільних нарад, на яких обговорено стан додержання вимог законодавства під час контролю за відбуванням засудженими покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, запобігання вчинення цими особами повторних кримінальних правопорушень (25.04.2018), реалізації та впровадження заходів з метою убезпечення дорожнього руху, дотримання правил, норм і стандартів у сфері дорожньої інфраструктури області (30.05.2018).
 
На навчально-методичних семінарах обговорено проблемні питання, які виникають під час реалізації повноважень процесуального керівника в умовах законодавчих змін, підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини проти власності (27.03.2018), організації роботи у сфері ювенальної юстиції у сучасних умовах (25.04.2018), реалізації представницьких повноважень після прийняття нових процесуальних кодексів (07.06.2018).
 
Під час робочих зустрічей, роботи круглих столів за участю європейських партнерів обговорювалися питання впровадження європейської практики щодо захисту прав людини у місцях несвободи, застосування альтернативних видів покарання, не пов’язаних з позбавленням волі; спільної діяльності за програмою «Забезпечення публічної безпеки і порядку на території Харківської області на 2018-2019 роки».
 
Завдяки вжитим координаційним заходам підвищено рівень протидії злочинності, у тому числі її організованим проявам та з ознаками корупції, спостерігається подальше зниження кількості вчинених кримінальних правопорушень, покращення рівня їх розкриття.
 
Посилено протидію організованій злочинності. Знешкоджено 13 стійких злочинних угруповань, у складі 57 осіб, які вчинили 76 кримінальних правопорушень, по одній організованій групі та злочинній організації з корумпованими зв'язками, одне злочинне угруповання у банківській системі, а також 4 - з міжрегіональними зв’язками.
 
Слідчими регіональної прокуратури у поточному році до суду направлено обвинувальні акти у 68 кримінальних провадженнях (другий показник по державі), з яких 23 – у сфері корупції. Із загальної кількості направлених до суду обвинувальних актів 40 стосовно 55 працівників правоохоронних органів, з яких: 37 – органів Національної поліції; 6 – фіскальної служби; 5 - державної лісової охорони; 4 – митної служби;  1 – установи виконання покарань.
 
Продовжується робота щодо сприяння оперативності судочинства у кримінальних справах та провадженнях. Завдяки вжитим заходам на 4,6% (з 194 до 185) скоротилась кількість кримінальних справ, що знаходяться на розгляді у судах. З метою подальшої активізації діяльності з цих питань оновлено Порядок взаємодії державних обвинувачів та оперативних підрозділів правоохоронних органів області у забезпеченні судочинства у розумні строки, який затверджено спільним наказом 22.05.2018.
 

Активно застосовувалися представницькі повноваження на захист інтересів держави. У поточному році судами відкрито провадження за позовами прокурорів на загальну суму 101,2 млн. грн., за прокурорського втручання у власність держави та територіальних громад повернуто земельних ділянок, загальною площею 1126 га, вартістю понад 227 млн. гривень.
 
Вжиті організаційно-практичні заходи сприяли забезпеченню належного нагляду за дотриманням конституційних прав громадян у місцях несвободи. За виявленими фактами порушень у цій сфері зареєстровано 45 кримінальних проваджень, внесено 403 документа реагування (найбільше по державі), за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 361 службову особу, приведено у відповідність або скасовано 53 незаконних акти.
 
У межах наданих повноважень застосовувалися ефективні заходи реагування на порушення законодавства у сфері ювенальної юстиції. За фактами нецільового використання бюджетних коштів, виділених для функціонування закладів та установ освіти, розпочато 6 кримінальних проваджень, на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства пред’явлено 29 позовів на суму понад 2,5 млн. гривень.
 
Системна роз’яснювальна робота серед населення з питань змін у законодавстві в частині обсягу повноважень органів прокуратури у сфері захисту прав громадян сприяла зменшенню кількості звернень, направлених у подальшому прокурорами для розгляду в інші відомства (-18,6%).
 
Реалізовано системні заходи щодо підвищення професійної майстерності працівників органів прокуратури області. Упродовж поточного року проведено  9  навчально-методичних семінарів, у структурних підрозділах регіональної прокуратури пройшли стажування 64 працівника місцевих прокуратур, у Національній академії прокуратури України підвищили кваліфікацію 37 прокурорських працівників, у тому числі 34 – місцевих прокуратур. 
 
Під час реалізації принципу гласності проведено низку прес-конференцій та брифінгів, надано коментарі щодо стану законності у регіоні, результатів розслідування кримінальних правопорушень, що мають суспільний резонанс. Працівниками органів прокуратури області здійснено  2095 виступів у засобах масової інформації, що є найкращим показником серед регіональних прокуратур, особисто прокурором області та його заступниками - 117.

І. Загальна характеристика злочинності
Упродовж першого півріччя 2018 року загальна кількість вчинених злочинів на території області зменшилася на 3,5% (з 21629 до 20877), у тому числі на 9,1% (з 7627 до 6935) - тяжких, на 10,4% (з 4693 до 4207) - невеликої тяжкості, на 16,5% - злочинів, скоєних групою осіб.


 


Менше вчинено злочинів проти життя та здоров’я, проти власності, у тому числі більш ніж на третину -  грабежів та розбійних нападів, удвічі менше скоєно кримінальних правопорушень проти рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань. 
 
Водночас, збільшення кількості правопорушень, вчинених проти основ національної безпеки України (з 11 до 17), обумовлено подальшим підвищенням ефективності діяльності підрозділів УСБУ в області з виявлення злочинів даної  категорії, вдосконалення роботи зі своєчасного попередження диверсій та запобігання вчиненню терористичних актів.
 
ІІ. Стан розкриття кримінальних правопорушень
Скоординовані заходи сприяли активізації роботи з розкриття кримінальних правопорушень. Упродовж І півріччя 2018 року правоохоронними органами області за оголошеною на стадії досудового розслідування підозрою розкрито 9201 кримінальне правопорушення або 44,2%, у тому числі збільшилась кількість розкритих крадіжок (з 31,9% до 42,3%), грабежів (з 41,9% до 52,1%), розбійних нападів (з 63,3% до 63,7%).Активізовано роботу правоохоронних органів з виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень на пріоритетних напрямах.
 
Зокрема, у два рази більше розкрито кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (56 проти 29 за аналогічний період 2017 року).
 
Майже удвічі підвищено ефективність розслідування слідчими поліції злочинів у земельній сфері (до суду направлено обвинувальні акти у 11 провадженнях проти 6 за аналогічний період минулого року) та у бюджетній сфері (42 проти 23).
 
На чверть зросла кількість переданих до суду обвинувальних актів про корупційні злочини (45 проти 36).
 
ІІІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами поліції
Упродовж  6 місяців поточного року у провадженні слідчих Національної   поліції України в області перебувало 117415 кримінальних проваджень, з яких 23982 закінчено розслідуванням.
 
За вказаний період до суду направлено обвинувальні акти у 4811 кримінальних провадженнях, що на 9,1% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4409), збільшилась також кількість проваджень, направлених до суду з угодами про визнання винуватості (з 156 до 191).


 

Вжиті заходи сприяли зниженню темпів зростання залишку нерозслідуваних проваджень. Упродовж першого півріччя поточного року вказаний залишок збільшився лише на 8,4% проти 23,6% за аналогічний період 2017 року, станом на 02.07.2018 у залишку перебувало 347 кримінальних проваджень, у яких особам повідомлено про підозру.
 
Питання забезпечення додержання вимог кримінального процесуального законодавства при прийманні, реєстрації та розгляді органами поліції заяв і повідомлень про злочини постійно перебувають у полі зору органів прокуратури області. За результатами вивчень матеріалів журналів єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події у поточному році на третину більше поставлено на облік укритих злочинів (489 проти 372 за 6 місяців 2017 року). У подальшому за результатами досудового розслідування до суду направлено обвинувальні акти щодо 92 кримінальних правопорушень (42).
 
Вжиті прокуратурою заходи сприяли покращенню стану дотримання органами поліції конституційних прав громадян. Зокрема, на третину зменшилася кількість осіб, виправданих судами (з 12 до 4), на 80% - осіб, стосовно яких провадження закриті судом у зв’язку з відмовою прокурора від підтримання обвинувачення.
 
Основні зусилля слідчих органів поліції зосереджено на розслідуванні актуальних кримінальних проваджень та щодо злочинів, якими завдано значні збитки державним інтересам.
 
Як приклад, у поточному році органами поліції направлено до суду обвинувальні акти стосовно:
- директора ТОВ ВТП «Теплоенергопром», який заволодів грошовими коштами ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» на суму понад 4,5 млн. грн. при виконанні робіт з реконструкції газопроводу,  за ч. 5 ст. 191 КК України;
- директора ДП «Іскра», який у період липня-листопада 2016 року, шляхом зловживання службовим становищем реалізував державне майно - зерно за штучно заниженими цінами, чим спричиненив збитки державі на суму 316,4 тис. грн., за ч. 4 ст. 191 КК України.
 
ІV. Стан протидії корупції
У поточному році правоохоронними органами області викрито  159 корупційних кримінальних правопорушень. Більша частина вказаних правопорушень (110) тяжкі та особливо тяжкі. Із загальної кількості виявлених правопорушень 40 вчинено у сфері земельних відносин;   8 – в агропромисловому комплексі; 6 – у банківській системі; по 3 – в паливно-енергетичному комплексі, бюджетній системі та сфері освіти; 2 – у сфері охорони здоров’я.
 
За результатами розслідування до суду направлено 73 обвинувальних акти (проти 65, або +12,3%) стосовно 86 осіб. За вироками, що набрали законної сили, засуджено до позбавлення волі чотирьох корупціонерів.
 
Упродовж I півріччя 2018 року у сфері протидії корупції органами поліції складено 330 протоколів про адміністративні правопорушення, що удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (161).
 

 

Наразі до адміністративної відповідальності притягнуто  157 корупціонерів, органами прокуратури області ініційовано проведення службового розслідування стосовно 130 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 

V. Стан протидії організованій злочинності
Вжиті заходи забезпечили ефективну протидію кримінальним правопорушенням, що вчинені у складі організованих злочинних угруповань, правоохоронними органами регіону знешкоджено 13 стійких злочинних угруповань, у складі 57 осіб, які вчинили 76 кримінальних правопорушень, по одній організованій групі та злочинній організації з корумпованими зв'язками, одне злочинне угруповання у банківській системі, а також 4 - з міжрегіональними зв’язками.


 


До суду направлено обвинувальні акти у 12 кримінальних провадженнях вказаної категорії стосовно 53 осіб.
 
Зокрема, направлено до суду обвинувальні акти стосовно:
- шести членів злочинної організації з корумпованими зв'язками,  які вчиняли розбійні напади, поєднані із захопленням потерпілих, застосуванням фізичного насильства, катуванням, тортурами, що спричинило смерть одного потерпілого;
членів організованої групи з 4 працівників відділення поліції в аеропорту Харків Слобідського ВП ГУНП в області, які вчинили 5 епізодів вимагання та одержання неправомірної вигоди від іноземних громадян та осіб, що їх супроводжували;
- 9 членів організованої групи, які вчинили шахрайські дії стосовно осіб похилого віку на території 4 областей України.
 
VІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні  оперативно-розшукової діяльності
Органами прокуратури області приділяється значна увага нагляду за додержанням вимог закону під час проведення оперативно-розшукової діяльності, насамперед, питанням розшуку безвісно відсутніх осіб та осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання.
 
Уповноваженими прокурорами перевірено 2818 оперативно-розшукових справ, скасовано 104 незаконні постанови, з метою активізації оперативно-розшукової діяльності у порядку ст. 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» надано 907 письмових вказівок. Крім цього, внесено  33 документа реагування, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 36 працівників органів Національної поліції в області.
 
Питома вага розшуку підозрюваних, обвинувачених та засуджених складає 22% (14,5% - по державі), розшуку безвісно відсутніх осіб – 20,3% (20,8%). В оперативно-розшукових справах розшукано 373 та 77 осіб цих категорій відповідно.
 
VІІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України
У поточному році основні зусилля органів УСБУ в області спрямовувалися на боротьбу зі злочинами проти основ національної безпеки, тероризму та проявів сепаратизму.
 
Слідчими СВ УСБУ в області закінчено 85 кримінальних проваджень (6 місяців 2017 року – 73). Питома вага закінчених справ склала 31,5% (по державі - 13,8%), на чверть збільшилася кількість проваджень, направлених до суду з обвинувальними актами (з 60 до 75).
 
Завдяки вжитим заходам на території області не допущено вчинення жодного терористичного акту.
 
Разом з цим, 23.06.2018 попереджено скоєння підриву саморобного вибухового пристрою з дистанційним керуванням біля пам’ятника бійцям УПА в Молодіжному парку міста Харкова. Наразі особі, яка скоїла замах на терористичний акт, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, призначено необхідні судові експертизи.
 
Упродовж першого півріччя 2018 року до суду направлено 9 обвинувальних актів за фактами скоєння злочинів, пов’язаних з фінансуванням сепаратизму та тероризму (6 місяців 2017 року - жодного),  29 - за фактами контрабанди (найбільше по державі).
 
VІІІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів слідчими СУ ФР ГУДФС у Харківській області
Завдяки вжитим організаційно-практичним заходам вдалося  підвищити ефективність та якість роботи слідчого підрозділу фіскальної служби в області.
 
Упродовж І півріччя поточного року у провадженні СУ ФР ГУДФС в області перебувало 292 кримінальних провадження, з яких 79 – закінчено розслідуванням.
 
У закінчених кримінальних провадженнях встановлено збитки на загальну суму 56,9 млн. грн., з яких в ході слідства відшкодовано 10,6 млн. грн., накладено арешт на майно на суму 10,2 млн. грн., пред’явлено позови на загальну суму 54,6 млн. гривень.
 
Вжиті заходи сприяли досягненню позитивної динаміки збільшення майже на чверть кількості направлених СУ ФР ГУДФС в області до суду обвинувальних актів (з 17 до 21), до суду направлено 2 обвинувальні акти про кримінальні правопорушення, вчинені у складі організованих груп, 1 – про злочин, пов'язаний з корупцією.
 
Наприклад, у поточному році СУ ФР ГУДФС в області до суду направлено обвинувальні акти стосовно:
- членів організованої групи у складі 3 осіб, які упродовж 2014-2015 років, діючи за попередньою змовою, з метою незаконної підприємницької діяльності внесли завідомо недостовірну інформацію до установчих та реєстраційних документів шести підприємств та подали їх для проведення державної реєстрації;
- директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», який з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов’язань перед вкладниками, незаконно передав на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активи та зобов’язання підприємства на суму понад 199 млн. грн. після чого заявив про банкрутство товариства.
 
ІХ. Стан досудового розслідування в органах прокуратури
У провадженні слідчих слідчого управління прокуратури області упродовж І півріччя 2018 року перебувало 1416 кримінальних проваджень, з яких 763 закінчено. За вказаний період закрито 695 кримінальних проваджень.
 
До суду направлено обвинувальні акти у 68 кримінальних провадженнях (другий показник по державі), з яких 23 – у сфері корупції. Із загальної кількості направлених до суду обвинувальних актів 40 стосовно 55 працівників правоохоронних органів, з яких: 37 – органів Національної поліції; 6 – фіскальної служби; 5 - державної лісової охорони; 4 – митної служби; 1 – установи виконання покарань.
 
Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків начальника Печенізького ВП Чугуївського ВП ГУНП в області за фактом отримання неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого  ч. 3 ст. 368 КК України.
 
Також до суду направлено обвинувальний акт стосовно директора ДП «Жовтневе лісове господарство», який за попередньою змовою з іншою особою заволодів коштами державного підприємства на загальну суму 1 млн. 202 тис. гривень.
 
Загалом кримінальними правопорушеннями у розслідуваних органами прокуратури області кримінальних провадженнях завдано збитків на суму 5 млн. 848 тис. грн., з яких відшкодовано 224 тис. грн., заявлено позовів на суму 9 млн. 885 тис. гривень.
 
Процесуальними керівниками розглянуто клопотань слідчих або ініційовано проведення 243 негласних слідчих (розшукових) дій, самостійно проведено понад 326 слідчих дій, особисто внесено 103 клопотання про проведення певних дій.
 
У кримінальних провадженнях надано 26 письмових вказівок, контроль за виконанням яких здійснюється процесуальними керівниками, скасовано 38 постанов про закриття кримінальних проваджень, які винесені передчасно та необґрунтовано.
 
Працівниками управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури у поточному році вирішено 2527 звернень громадян, взято участь у розгляді слідчим суддею 111 скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора.

Х. Стан організації підтримання обвинувачення в суді
Упродовж першого півріччя поточного року забезпечено належний рівень організації роботи органів прокуратури на напрямі кримінального судочинства.
 
За участі прокурорів судами за КПК України в редакції 1960 року  розглянуто 18 кримінальних справ, з  вироками - 7. Забезпечено участь у розгляді судами 5774 кримінальних проваджень, з яких у 2840 постановлено вироки, у тому числі 400 – на підставі угод (про примирення – 183, визнання винуватості – 217).
 

 

Забезпечено своєчасне апеляційне реагування прокурорів на незаконні судові рішення у кримінальних провадженнях, рівень якого є вищим середнього по державі 94,9% (по державі – 88,3%), а касаційного - 79,2% (по державі – 65,5%).


 

У поточному році забезпечено участь у перегляді судом апеляційної інстанції 587 кримінальних проваджень, у тому числі з постановленням   вироку – 44.
 
У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року майже на 15% зменшено залишок кримінальних справ, які перебувають на розгляді у судах першої інстанції (з 217 до 185), на 13,2% – проваджень, в яких зупинено у зв’язку з розшуком підсудних (з 159 до 138), на 19% - проваджень в яких судове слідство триває (з 58 до 47).


  


ХІ. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та застосуванні заходів примусового характеру
У проточному році органами прокуратури області вжито комплекс  організаційно-практичних заходів, що сприяли підвищенню ефективності нагляду за додержанням законів у місцях несвободи.
 
Пріоритетними залишаються питання захисту конституційних прав в’язнів, приведення умов їх тримання до вимог національного законодавства та міжнародних стандартів, запобігання злочинним та корупційним проявам у сфері службової діяльності органів та установ виконання покарань, додержання законодавства на гідні умови та оплату праці засуджених.
 
Крім цього, проведено перевірки додержання в установах Державної кримінально-виконавчої служби України в області вимог законодавства про охорону здоров’я щодо організації медичного обслуговування в’язнів, які страждають на тяжкі соматичні, інфекційні та соціально небезпечні захворювання.
 
Результати перевірок засвідчили, що стан медико-санітарного та матеріально-побутового забезпечення в’язнів в установах виконання покарань не у повній мірі відповідав вимогам законодавства про охорону здоров’я.
 
За виявленими порушеннями законодавства керівникам Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та установ виконання покарань внесено 10 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 14 службових осіб.
 
Водночас, у координації з органами Національної поліції в області та органами пробації розроблено комплекс узгоджених заходів щодо попередження вчинення кримінальних правопорушень особами, які раніше їх вчиняли.
 
Зокрема, за участю представників філії Державної установи «Центр пробації» в Харківській області та ГУ Національної поліції в області 25.04.2018  проведено спільну нараду, на якій обговорено стан додержання вимог законодавства під час здійснення контролю за відбуванням засудженими покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, запобігання вчинення цими особами повторних кримінальних правопорушень. Рішенням наради визначено додаткові узгоджені заходи щодо запобігання рецидивним кримінальним правопорушенням, виконання яких наразі триває.
 
Начальнику ГУ Національної поліції в області 25.04.2018 направлено лист з вимогою вжиття додаткових заходів щодо забезпечення ефективної превентивної та профілактичної діяльності.
 
Разом з цим, організовано та проведено перевірки стану виконання покладених завдань щодо запобігання повторним кримінальним правопорушенням у діяльності уповноважених органів з питань пробації в області.  На усунення виявлених порушень законодавства внесено 38 документів прокурорського реагування, за результатами розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 8 службових осіб.
 
Завдяки вжитим заходам покращено стан правопорядку у місцях попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі, не допущено випадків незаконного тримання в’язнів.
 
При здійсненні нагляду на цьому напрямі налагоджено конструктивну співпрацю з представниками громадських та правозахисних організацій, які залучаються до проведення перевірок додержання законів та конституційних прав громадян в установах виконання покарань області.
 
Запроваджено практику здійснення моніторингу та ведення реєстрів виконання кримінального покарання у виді штрафу. Вжито додаткових заходів кримінального процесуального характеру щодо заміни грошового стягнення особам, які не сплатили його у встановлені строки, іншим покаранням, визначеним ст. 53 КК України.
 
Всього за виявленими порушеннями органами прокуратури області внесено 403 документа реагування. За результатами їх розгляду притягнуто до дисциплінарної відповідальності 361 службову особу, скасовано або приведено у відповідність 53 незаконних акти.
 
Крім цього, за наслідками проведених перевірок у Єдиному реєстрі досудових розслідувань органами прокуратури зареєстровано 22 кримінальних провадження за фактами вчинення працівниками органів та установ виконання покарань кримінальних правопорушень, у тому числі по 2 щодо перевищення службових повноважень; незаконного позбавлення свободи громадян; порушення трудових прав в’язнів, 14 - у сфері охорони здоров’я.
 
Наприклад, у кримінальному провадженні, розпочатому Харківською місцевою прокуратурою № 3 за фактом незаконного позбавлення волі   31 громадянина  у центрі боротьби з наркоманією та алкоголізмом, 18.05.2018 Фрунзенським районним судом міста Харкова винесено обвинувальний вирок, який наразі набув законної сили.

ХІІ. Діяльність у сфері ювенальної юстиції
Завдяки вжитим скоординованим заходам, упродовж першого півріччя поточного року рівень злочинності серед неповнолітніх зменшився на 22% (134 злочини проти 172).
 


За виявленими порушеннями законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень серед неповнолітніх, органами прокуратури області внесено 20 вказівок, за наслідками їх розгляду до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб.
 
Крім цього, у межах наданих повноважень вживались ефективні заходи на захист інтересів держави у сфері охорони дитинства. За фактами нецільового використання бюджетних коштів, виділених для функціонування закладів та установ освіти, розпочато 6 кримінальних проваджень, пред’явлено 29 позовів на суму понад 2,5 млн. гривень.
 
ХІІІ. Представництво інтересів держави в суді
Реалізація органами прокуратури конституційної функції представництва залишається однією із дієвих форм захисту інтересів держави в суді. У поточному році судами відкрито провадження за позовами прокурорів на загальну суму 101,2 млн. грн., задоволено 56 позовних заяв на суму 33 млн. гривень.
 

 

Упродовж І півріччя 2018 року реально виконано рішень суду  (з урахуванням рішень суду минулих років) на суму 327,7 млн. грн., з них:  з питань земельних відносин - 316,7 млн. грн.; захисту державної та комунальної власності - 10 млн. грн.; охорони навколишнього природного середовища – 1,3 млн. грн.; відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями – 0,5 млн. гривень. Взагалі відсоток реального виконання судових рішень складає 83,4%.

 
 

Активізовано представницьку діяльність у сфері земельних відносин щодо повноти надходження коштів до бюджету за укладеними договорами оренди земельних ділянок, відшкодування збитків, спричинених незаконним використанням землі під об’єктами нерухомого майна, а також незаконного розпорядження землями сільськогосподарського та лісогосподарського призначення.
 
Так, у поточному році у сфері земельних відносин органами прокуратури області пред’явлено позовів на загальну суму 79 млн. грн., задоволено 34 позови на суму 29 млн. грн., площа повернутих земель у власність держави та територіальних громад складає 1126 га.
 Продовжено роботу з виявлення фактів самовільного зайняття сільгоспугідь. За фактами самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення, загальною площею понад 2 тис. га, розпочато 37 кримінальних проваджень, до суду направлено 3 обвинувальних акта, винними особами фактично відшкодовано до бюджету понад  200 тис. гривень.
 
Крім цього, виявлено факти незаконного отримання у користування суб’єктами господарювання земель сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів (аукціону).
 
Так, рішенням Апеляційного суду Харківської області задоволено позов прокуратури та зобов’язано повернути до державної власності землі, загальною площею 91,2 га, вартістю понад 2,6 млн. грн., які перебували в суборенді ТОВ «Агросвіт Плюс».
 
З аналогічних підстав до Барвінківського районного суду пред’явлено позов про повернення земель, загальною площею 366,4 га, вартістю понад 7,5 млн. грн., які підприємцем незаконно передано у суборенду.
 
Продовжено роботу щодо виявлення фактів незаконного відчуження земель лісогосподарського призначення для їх подальшої забудови.
 
Так, рішенням Старосалтівської селищної ради передано у власність земельні ділянки, площею майже 1 га, вартістю 1,4 млн. грн.,  трьом фізичним особам  для забудови.  Проте, встановлено, що зазначені  ділянки відносяться до земель лісогосподарського призначення, а відтак розпорядження ними  знаходяться поза межами повноважень органу місцевого самоврядування.
 
Крім цього, згода землекористувача (ДП «Вовчанське лісове господарство»)  на вилучення вищезазначених земель фактично не надавалась.
 
Враховуючи наведене, до суду прокуратурою пред’явлено 3 позови про повернення державі незаконно відчужених земель, судовий розгляд у справах наразі триває.
 
Прокурорами ефективно застосовувалися повноваження у сфері охорони державної та комунальної власності. Зокрема, у цій сфері пред’явлено  9 позовів щодо повернення майна, площею 7477 кв. м., вартістю 8,5 млн. гривень, задоволено 7 позовних заяв на суму 2,3 млн. гривень. За наслідками виконання судових рішень повернуто майна, вартістю 1,7 млн. грн., площею 690 кв. м.
 
Активізовано роботу у бюджетній сфері, до суду пред’явлено 12 позовних заяв на суму понад 13,5 млн. грн., задоволено 5 позовних заяв на суму майже 2 млн. гривень.
 
Так, рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова задоволено позов Харківської місцевої прокуратури №5 про стягнення на користь держави, в особі Головного управління Державної фіскальної служби України в області, шкоди, спричиненої злочином внаслідок несплати податків до бюджету, у розмірі 1,7 млн. гривень.
 
Органами прокуратури області у межах наданих повноважень вживались заходи представницького характеру  у природоохоронній сфері.
 
Постановою Харківського апеляційного господарського суду задоволено позовну заяву Первомайської місцевої прокуратури та стягнуто з   ПАТ «Укргазвидобування» в особі філії БУ «Укрбургаз» шкоду, заподіяну державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства, у розмірі 1,3 млн. гривень.
 
У поточному році зареєстровано 2 кримінальних провадження за фактами невиконання судових рішень, у порядку відомчого контролю до суду подано 172 скарги на дії та бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби області, які розглянуто та задоволено.
 

ХІV. Стан роботи з розгляду звернень та запитів
 
Упродовж І півріччя поточного року органами прокуратури області розглянуто 11,6 тис. звернень (-3,4%), вирішено 8,2 тис. звернень (+4%), у тому числі 213, що надійшли від народних депутатів України (-18,7%). В інші відомства направлено понад 3,2 тис. звернень (-18,6%), задоволено 47 звернень (-25,4%).
 

 

Переважну кількість звернень, що вирішується органами прокуратури, становлять скарги з питань досудового розслідування - 6,3 тис. звернень, з них на дії і рішення слідчих поліції - 2,2 тис. звернень.
 
Водночас, значну увагу приділено питанням організації особистого прийому громадян в органах прокуратури області. У поточному році на особистому прийомі прийнято 4,8 тис. громадян, з них 311 - керівниками місцевих прокуратур та прокурором області особисто.
 
Відповідно до регіональної Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської області на 2018-2019 роки проводяться спільні зустрічі з громадськістю та виїзні прийоми громадян з метою визначення проблемних питань щодо стану публічної безпеки і порядку на території регіону та розроблення заходів щодо їх розв’язання.
 
У поточному році органами прокуратури області розглянуто 744 запити на публічну інформацію, з яких 212 - задоволено, 7 - відмовлено у задоволенні,  525 - надані роз’яснення. Іншим розпорядникам направлено 8 запитів.
 

Найчастіше запитувана інформація стосувалася кадрових питань та досудового розслідування у кримінальних провадженнях.
 
ХІV. Стан інформування суспільства щодо діяльності органів прокуратури
 
Забезпечено системну роботу з реалізації принципу гласності. Зокрема, працівники органів прокуратури здійснили 2095 виступів у засобах масової інформації (найвищий показник по державі). Особисто прокурором області та його заступниками здійснено 117 виступів.
 
Основний акцент інформаційних повідомлень спрямовано на висвітлення результатів протидії корупції, виявлення та розслідування економічних злочинів, особливо на державних підприємствах і в сфері земельних відносин, а також питань співпраці з міжнародними організаціями, такими як Консультативна місія Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН.
 
Ефективною залишається практика висвітлення майже кожного судового засідання у резонансних провадженнях щодо подій, пов’язаних з правопорушеннями під час проведення акцій Євромайдану, проявів сепаратизму і тероризму, обрання запобіжних заходів та винесення вироків у провадженнях за корупційними злочинами, резонансними ДТП та інше.
 
Упродовж першого півріччя відбулося 34 прес-конференції та брифінги, надано 101 коментар з резонансних справ.
 
Окрім системного та своєчасного наповнення актуальною інформацією рубрик офіційного інтернет-порталу прокуратури області, активно ведеться робота на офіційних сторінках у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер (704 повідомлення), відеохостингу Ютуб (14 відео).


Прокуратура Харківської області

кількість переглядів: 463