04.10.2021

ОГОЛОШЕННЯ про проведення другого етапу добору на зайняття вакантних і тимчасово вакантних посад прокурорів Харківської обласної прокуратури в порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня (оновлено 19.10.2021)

04.10.2021 Кадровою комісією з добору на вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі - Комісія)  затверджено графік проведення співбесід з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності та доброчесності кандидатів на вакантні і тимчасово вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Відповідно до п. 3 розділу ІІІ Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), оприлюднюємо графік проведення співбесід.
 
Звертаємо увагу!

До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Співбесіда проводиться Комісією з кандидатами в усній формі державною мовою та полягає в оцінюванні їх готовності до здійснення ними повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

За необхідності проведення співбесіди з кандидатами може бути продовжено (перенесено) за  процедурним рішенням Комісії.

Співбесіда складається з таких етапів:

– дослідження матеріалів електронної справи кандидата;

– обговорення з кандидатом відповідних матеріалів щодо нього, у тому числі у формі запитань і відповідей, а також результатів виконання практичного завдання;

– оцінювання кандидата.

Члени Комісії мають право ставити запитання кандидату за відповідними критеріями оцінювання та щодо іншої інформації, у тому числі яка міститься у матеріалах електронної справи кандидата.

Оцінювання кожного кандидата здійснюється за такими критеріями:

– професійна компетентність та готовність до здійснення повноважень прокурора в органі прокуратури вищого рівня;

– ефективність роботи на посаді прокурора;

– досвід роботи за напрямом посади, на яку подано заяву (може враховуватися виконання обов’язків за посадою, на яку оголошено добір та відрядження до цього підрозділу);

– моральні якості, дотримання правил прокурорської етики.

Співбесіди проходитимуть в приміщенні Харківської обласної прокуратури (мала зала) за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4.

Кандидат, який без поважних причин не з’явився для проходження будь-якого етапу добору, припиняє подальшу  участь у ньому.

За заявою кандидата та доданих до неї підтверджуючих документів Комісія встановлює поважність причин неявки та приймає рішення про припинення участі кандидата в доборі або про допущення його до подальшої участі в доборі з одночасним визначенням терміну виконання практичного завдання та/або проходження співбесіди.

У разі запізнення чи неможливості прибуття для проходження етапів добору кандидат повинен заздалегідь попередити наявними засобами зв’язку відділ кадрової роботи та державної служби обласної прокуратури за тел. 732-98-26 або на електронну пошту кадрової комісії: dobir@khar.gp.gov.ua.
 

кількість переглядів: 1421