Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
17.08.2021

Оголошення про добір на вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня

Відповідно до підпункту 5 пункту 22 розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» від 19.09.2019 № 113-IX, Порядку переведення прокурора до органу прокуратури вищого рівня, затвердженого наказом Генерального прокурора від 16.09.2020 № 454 (далі – Порядок), та наказу керівника Харківської обласної прокуратури від 17 серпня 2021 року № 62 «Про проведення добору на вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня»

17.08.2021 року розпочинається добір на вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Добір включає такі етапи:

• виконання практичного завдання з метою оцінки рівня володіння кандидатами практичними навичками та їх уміння у правозастосуванні;

Зразок практичного завдання буде оприлюднено на офіційному вебсайті Харківської обласної прокуратури додатково.

Прохідний бал (мінімально допустима кількість набраних балів, які можуть бути набрані) для успішного виконання практичного завдання становить 50 балів.

• проведення співбесіди з метою оцінки готовності кандидатів до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня за визначеними критеріями, у тому числі з урахуванням результатів виконання практичного завдання.

До співбесіди допускаються кандидати, які за результатами виконання практичного завдання набрали мінімально допустимий бал.

Перелік вакантних та тимчасово вакантних посад прокурорів обласної прокуратури, на які оголошено добір відповідно до наказу керівника Харківської обласної прокуратури від 17.08.2021 № 62:

1.Прокурор відділу організаційного та правового забезпечення Харківської обласної прокуратури (тимчасово вакантна посада на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника до 24.10.2021)

2.Прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування, дізнання та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури

3.Прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури

4.Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури

5.Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури

6.Прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Харківської обласної прокуратури

7.Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури

8.Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури

9.Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури

10.Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури

Участь у доборі мають право брати прокурори окружних, спеціалізованих на правах окружних прокуратур, які виявили бажання взяти участь у доборі (далі – кандидати) та мають стаж роботи в галузі права не менше 3 років.

До участі у доборі не допускаються кандидати:

• повноваження яких зупинені у зв’язку з відстороненням від посади згідно з пунктами 3–5 частини першої статті 64 Закону України «Про прокуратуру»;

• які мають незняте дисциплінарне стягнення у виді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня.

Прийом документів від кандидатів розпочинається 17.08.2021 та завершується 25.08.2021 (включно).

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у доборі, подають до кадрової комісії з добору на вакантні посади прокурорів Харківської обласної прокуратури у порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня (далі – Комісія) заяву, до якої долучають мотиваційний лист, у якому викладають мотиви зайняття посади в органі прокуратури вищого рівня.

Для участі в доборі на посаду прокурора Харківської обласної прокуратури кандидати з іншого регіону додатково надають біографічну довідку за підписом керівника кадрового підрозділу відповідного органу прокуратури за місцем своєї роботи, скріплену печаткою цього підрозділу. Довідка видається кандидату за його заявою не пізніше наступного дня і має бути датована не раніше дня оголошення добору.

Кандидатом можуть бути подані також інші документи на підтвердження його відповідності критеріям, передбаченим у пункті 6 розділу VІ Порядку.

Кандидат може звернутися із заявою про участь у доборі на одну вакантну посаду у відповідному органі прокуратури.

У разі відкликання поданої заяви повторна заява кандидата на цю посаду в межах оголошеного добору не розглядається.

Документи подаються шляхом:

- надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 61001, м. Харків, вул. Б.Хмельницького, 4 ,

або

 - на адресу електронної пошти Комісії: [email protected]

Заяву та документи, які подаються в електронній формі, кандидат підписує електронним цифровим підписом, чим засвідчує їх достовірність. Кожен електронний документ має бути збережений окремим файлом у форматі «pdf». В імені файлу зазначаються назва документа, прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

Документи повинні бути якісно виготовлені на аркушах паперу формату А-4, доступні для читання, повно і чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них, незалежно від змісту такої інформації.

Під час надсилання документів засобами поштового зв’язку особа додає електронний носій інформації, на якому містяться електронні копії (фотокопії) документів, подані в паперовій формі. Кожна електронна копія (фотокопія) повинна бути збережена окремим файлом у форматі PDF. У назві файлу має бути вказана назва документа і прізвище та ініціали особи, яка подає документи.

До розгляду Комісією будуть прийматися належним чином оформлені документи, що відправлені у строк, визначений в оголошенні про проведення добору.
 

кількість переглядів: 1918