«Важлива інформація!
                                                               Шановні заявники та запитувачі інформації!

Відповідно до Закону України від 17.03.2020 №530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13.03.2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CARS-CoV-2»  уведеного в дію Указом Президента України від 13.03.2020 №87, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», ст. 11 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», ст. 7 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»,   наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 12.03.2020 № 141 «Про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед працівників органів прокуратури», наказу виконувача обов’язків Генерального прокурора від 13.03.2020 № 147 «Про призупинення проведення особистого прийому громадян» тимчасово обмежено допуск до адміністративних будівель органів прокуратури та встановлено особливий порядок їх роботи.
У зв’язку з цим на час дії карантину у прокуратурі Харківської області проведення особистого прийому заявників, запитувачів інформації, депутатів усіх рівнів призупинено.
З метою забезпечення прав громадян відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»  звернутися до прокуратури області можна:

- поштою на адресу: 61001, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, 4;
- на адресу електронної пошти:  zvern@khar.gp.gov.ua;
- на телефон  «гарячої лінії» прокуратури області 732-02-44;
- через скриньку, що розташована на 1 поверсі у будівлі прокуратури області за адресою: м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4;
- із запитом на публічну інформацію на телефон/факс 732-65-59 або на адресу електронної пошти: publinf@prok.kh.ua.

Поштові адреси, номери телефонів «гарячої лінії» та електронні адреси місцевих прокуратур розміщено на офіційному вебсайті прокуратури області у рубриці «Приймальня громадян. Інформація про підпорядковані прокуратури».

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в органах прокуратури Харківської області встановлений такий режим роботи:

- початок роботи з 8 години – упродовж робочого тижня;
- перерва на обід з 12 години до 12 години 45 хвилин – упродовж робочого тижня;
- кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер –  о 17 годині, у п’ятницю – о 15 годині 45 хвилин;
- вихідні дні – субота і неділя.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину».

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Згідно з вимогами ст.16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Звертаючись з письмовою заявою до органів прокуратури Харківської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).  Електронні звернення до прокуратури Харківської області приймаються на адресу електронної пошти: zvern@khar.gp.gov.ua.

Усне звернення, окрім подачі на особистому прийомі, може бути подане на телефон «гарячої лінії» прокуратури області 732-02-44.

Особистий прийом громадян керівниками місцевих прокуратур проводиться щопонеділка з 13.45 до 18.00 та щочетверга з 09.00 до 13.00.  

У прокуратурі Харківської області прийом громадян здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п’ятницю - до 16.45).

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів організовують особистий прийом прокурора області, першого заступника, заступників прокурора області, зокрема вивчають підстави для проведення особистого прийому громадян (зміст порушеного питання, наслідки розгляду попередніх звернень, прийняті рішення тощо).

Питання організації особистого прийому прокурора області вирішується до дня його прийому.    

Перший заступник, заступники прокурора області здійснюють особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим прокурором області. Вказані посадові особи здійснюють особистий прийом громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу апарату прокуратури області, керівником місцевої прокуратури.

Прийом громадян прокурором області здійснюється   за  зверненнями, у  задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за відсутності підстав для прийому керівництвом прокуратури області надають  громадянам відповідні роз’яснення.

Розгляд заяв та особистий прийом громадян з питань кримінального провадження здійснюється з урахуванням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів  прокуратури Харківської області знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 4.

Телефони:  732-02-44.

 

                                                                                                    Г Р А Ф І К
                                                                                 прийому громадян керівництвом
                                                                                 прокуратури Харківської області

 

 

 

Прокурор області
Фільчаков О.В.

1, 3 середа з 10.00 до 12.00
2, 4 середа з 15.00 до 17.00

 

 

Перший заступник прокурора області
Кравченко А.Г.

вівторок з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00

 

 

Заступник прокурора області
Муратов С.С.

понеділок з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00

 

 

Заступник прокурора області
Анушкевич В.І.

четвер з 10.00 до 12.00, з 14.00 до 16.00
     

___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              З Р А З О К звернення (заяви, скарги, клопотання)

                                                                                              Прокурору Харківської області

                                                                                              

                                                                                              Керівнику місцевої прокуратури

                                                                                             _______________________

                                                                                             

                                                                                              Прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                              заявника, місце проживання, 

                                                                                              телефон.

 

                                               З В Е Р Н Е Н Н Я (заява, скарга, клопотання)

 

            Суть оскарженого питання ________________________________

 

            Вимога (прохання) до прокурора __________________________

 

            дата                                                                                       підпис

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 До уваги внутрішніх переселенців з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя!

З метою виявлення порушень конституційних прав і свобод громадян України – вимушених переселенців з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, фактів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованого півострова можуть звернутись до прокуратури Харківської області для Skype зв’язку з прокуратурою Автономної Республіки Крим в понеділок, вівторок та четвер з 10.00 до 13.00 год. у приміщенні прокуратури Харківської області (м.Харків, вул. Богдана Хмельницького, 4).

Попередній запис не є обов’язковим.
Попередній запис та довідки за телефоном: (044) 596 73 57.

Графік прийому громадян керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим 

Прокурор
 Автономної Республіки Крим

ПОНОЧОВНИЙ
Ігор Миколайович

 

Четвер
з 10 год. до 13 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)

Заступник прокурора
Автономної Республіки Крим

СЕКРЕТАР
Віталій Віталійович

Вівторок
з 10 год. до 13 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)

Заступник прокурора
Автономної Республіки Крим

КОЦУРА
Анатолій Васильович

Понеділок
з 14 год. до 17 год.
(за адресою: м. Київ,
вул. Ділова, 24)

Прокурор Автономної Республіки Крим приймає громадян за зверненнями, якщо у задоволені їх раніше відмовлено його заступниками.

Керівники структурних підрозділів прокуратури Автономної Республіки Крим, їх заступники приймають громадян зі зверненнями щодо дій чи рішень, прийнятих підлеглими працівниками, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень.