Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Згідно з вимогами ст.16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Звертаючись з письмовою заявою до органів прокуратури Харківської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).  Електронні звернення до прокуратури Харківської області приймаються на адресу електронної пошти: zvern@khar.gp.gov.ua.

Усне звернення, окрім подачі на особистому прийомі, може бути подане на телефон «гарячої лінії» прокуратури області 732-02-44.

Особистий прийом громадян керівниками місцевих прокуратур проводиться щопонеділка з 13.45 до 18.00 та щочетверга з 09.00 до 13.00.  

У прокуратурі Харківської області прийом громадян здійснюється працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 09.00 до 13.00 та з 13.45 до 18.00 (у п’ятницю - до 16.45).

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів організовують особистий прийом прокурора області, першого заступника, заступників прокурора області, зокрема вивчають підстави для проведення особистого прийому громадян (зміст порушеного питання, наслідки розгляду попередніх звернень, прийняті рішення тощо).

Питання організації особистого прийому прокурора області вирішується до дня його прийому.    

Перший заступник, заступники прокурора області здійснюють особистий прийом громадян згідно з графіком, затвердженим прокурором області. Вказані посадові особи здійснюють особистий прийом громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу апарату прокуратури області, керівником місцевої прокуратури.

Прийом громадян прокурором області здійснюється   за  зверненнями, у  задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.

Працівники відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів за відсутності підстав для прийому керівництвом прокуратури області надають  громадянам відповідні роз’яснення.

Розгляд заяв та особистий прийом громадян з питань кримінального провадження здійснюється з урахуванням вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів  прокуратури Харківської області знаходиться за адресою: м.Харків, вул. Б.Хмельницького, 4.

Телефони: 732-65-55, 732-02-44

 

                                                                                                    Г Р А Ф І К
                                                                                 прийому громадян керівництвом
                                                                                 прокуратури Харківської області

 

 

 

Прокурор області
Данильченко Ю.Б

1, 3 середа з 10.00 до 13.00
2, 4 середа з 16.00 до 18.00

 

 

Перший заступник прокурора області
Степанов А.Б.

вівторок з 10.00 до 13.00, з 15.00 до 17.00

 

 

Заступник прокурора області
Мельник О.В.

понеділок з 10.00 до 13.00, з 15.00 до 17.00

 

 

Заступник прокурора області
Гончаренко А.М.

четвер з 10.00 до 13.00, з 15.00 до 17.00
   Заступник прокурора області
Юрченко Ю.С.

 п’ятниця з 10.00 до 13.00, з 15.00 до 16.45

___________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              З Р А З О К звернення (заяви, скарги, клопотання)

                                                                                              Прокурору Харківської області

                                                                                              

                                                                                              Керівнику місцевої прокуратури

                                                                                             _______________________

                                                                                             

                                                                                              Прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                              заявника, місце проживання, 

                                                                                              телефон.

 

                                               З В Е Р Н Е Н Н Я (заява, скарга, клопотання)

 

            Суть оскарженого питання ________________________________

 

            Вимога (прохання) до прокурора __________________________

 

            дата                                                                                       підпис