Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Шановні заявники та запитувачі інформації !

З метою забезпечення прав громадян відповідно до вимог законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»  звернутися до обласної прокуратури  можна:

- поштою на адресу: 61001, м.Харків, вул.Богдана Хмельницького, 4;
- на адресу електронної пошти:  [email protected];
- на телефон  «гарячої лінії» обласної прокуратури 732-02-44, 066-171-86-31;
- із запитом на публічну інформацію на телефон/факс 732-65-59, 066-171-86-31 або на адресу електронної пошти: [email protected].

Поштові адреси, номери телефонів «гарячої лінії» та електронні адреси окружних прокуратур розміщено на офіційному вебсайті обласної прокуратури  у рубриці «Приймальня громадян. Інформація про підпорядковані прокуратури».


Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Згідно з вимогами ст.16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

Звертаючись з письмовою заявою до органів обласної прокуратури, необхідно дотримуватись вимог ст. 5 Закону України «Про звернення громадян». Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.

Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет,  засобів електронного зв’язку (електронне звернення).  Електронні звернення до Харківської обласної прокуратури приймаються на адресу електронної пошти: [email protected].

Усне звернення може бути подане на телефон «гарячої лінії» обласної прокуратури 732-02-44, 066-171-86-31.

Графік прийому громадян.

Відділ організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів   Харківської обласної прокуратури знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 4.

Телефони: 732-65-55, 732-02-44

_______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                              З Р А З О К звернення (заяви, скарги, клопотання)

                                                                                              Керівнику Харківської обласної прокуратури

                                                                                              

                                                                                              Керівнику окружної прокуратури

                                                                                             _______________________

                                                                                             

                                                                                              Прізвище, ім’я, по батькові

                                                                                              заявника, місце проживання, 

                                                                                              телефон.

 

                                               З В Е Р Н Е Н Н Я (заява, скарга, клопотання)

 

            Суть оскарженого питання ________________________________

 

            Вимога (прохання) до прокурора __________________________

 

            дата                                                                                       підпис

 

___________________________________________________________________________________________________________________________