27.04.2018

Юрій Данильченко розповів про наукові аспекти дослідження тероризму (фото)

Прокурор Харківської області Юрій Данильченко взяв участь у роботі Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія», яка відбулася сьогодні у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

 
У своєму виступі прокурор області зупинився на основних аспектах фонових явищ для тероризму. «Якщо змалювати портрет сучасного терориста в Україні, то, здебільшого, це особа, яка стає на злочинний шлях цілком свідомо, серед них майже немає алко- чи наркозалежних осіб. Для них характерним є формування заздалегідь визначеної позиції самовиправдовування, яка здатна обґрунтувати теракт у морально і психологічно прийнятних для конкретної особи категоріях. Для цього активно залучаються специфічні дискурсивні засоби», - відзначив прокурор. 
 
Він підкреслив, що мова активно використовується для цілеспрямованого створення бар’єрів, що дозволяють розмежувати різні соціальні групи, насадити ксенофобію, агресивність. До того ж, невід’ємним елементом останньої виступає знеособлення членів «ворожої» групи шляхом використання особливих мовних засобів.
 
«Цілком зрозуміло, що окрім демонстрації зневажливої позиції до носіїв, адресатів вказаних мовних конструкцій, поширення останніх виконує важливу функцію деперсоналізації особистості. З нею ж пов’язане і зняття моральних заборон на вчинення дій, що за звичайних умов не допускаються. На цих же принципах, до речі, побудований і кримінально-субкультурний сленг, постійне використання якого формує дискурсивне поле для позитивного сприйняття особистістю протиправної поведінки. Подібні дії також є важливим чинником виправдання насильства, інструментом конструювання позитивного соціального змісту (оцінки) акту агресії як виправданого засобу терору», - сказав Юрій Данильченко.
 
Очільник регіональної прокуратури  вважає, що переважну більшість сучасних терористів в Україні можливо віднести до так званого ідейно-політичного типу, якому притаманне домінування певної ідеологічної настанови, в межах якої терористична активність розглядається як морально виправдана й справедлива політична боротьба.
 
«Будь-яка ідеологія в проекції на конкретну особистість має цілком утилітарне значення. Воно, як правило, виражається у спрямованості ідейно обґрунтованої діяльності на задоволення цілком прагматичних, особистих потреб індивідуума. Серед них у ідейного типу терориста переважають потреби у приналежності та соціальній безпеці. Приєднання до терористичних практик, відтак, наповнюється специфічним змістом, в якому вбачається активна асоціація особистості з певною умовною соціальною групою, об’єднаною єдиним, здебільшого міфологічним світоглядом, баченням культурно-психологічних, політико-історичних підстав для внутрішньогрупової інтеграції та зовнішньої агресивної, зокрема, терористичної активності», - розповів у виступі Юрій Данильченко.
 
Як висновок прокурор області зазначив, що стратегія протидії тероризму, перш за все, має бути спрямована на руйнацію вказаних дискурсивних полів, в яких формується емоційно резонансне ядро соціальної ворожості.
 
 
Прес-служба прокуратури Харківської області
 

кількість переглядів: 1656