Приймання запитів та надання інформації

Відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запити на інформацію можуть подаватися на вибір запитувача в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою). Запит може бути індивідуальним або колективним. Письмовий запит подається в довільній формі.

Приймання запитів та надання доступу до публічної інформації проводиться працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів у приймальні громадян Харківської обласної прокуратури по вул. Б. Хмельницького, 4, у місті Харкові.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувачам надається можливість роботи з документами чи їх копіями, право робити виписки з  них,  фотографувати,  копіювати,  сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо.

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

Запити на інформацію подаються на:
- телефон /факс: 732-65-59
- адресу електронної пошти: publinf@khar.gp.gov.ua
- письмово за адресою: 61050, м. Харків,   вул. Б. Хмельницького, 4

Запит на інформацію має містити (стаття 19 Закону)

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію прокуратурою розроблено відповідні форми запитів, які можна отримати у працівників відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, а також на даному веб-сайті.

У разі, якщо з поважних причин особа не може подати письмовий запит, їй буде надана допомога в оформленні запиту працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів, які обов’язково зазначають у запиті своє ім’я, контактний телефон, та надають копію запиту особі, яка його подала.

Інформація на запит надається безкоштовно.

Рішення,  дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації відповідно до ст. 23 Закону України „Про доступ до публічної інформації” можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання   розпорядниками    обов’язку    оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші   рішення,   дії   чи   бездіяльність   розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  розпорядників інформації до суду   здійснюється відповідно   до   Кодексу адміністративного судочинства України
кількість переглядів: 3195