Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців Харківської обласної прокуратури