Форма завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Форма результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Форма індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

НАКАЗ про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення результатів виконання завдань державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», та затвердження висновку (№174-20 від 18.09.2020)

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців