Форма завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Форма результатів виконання завдань державним службовцем, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

Форма індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії “Б” або “В”

НАКАЗ Національного агентства України з питань державної служби від 24.09.2019 № 177-19 «Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців